SBR Verwerker
de the Verwerker Processor voor alle SBR documenten for all SBR document

Actueel - elektronisch te deponeren voor middelgrote ondernemingenCurrent - electronically deposited for medium-sized companies

SBR voor middelgrote ondernemingenSBR for medium-sized companies

Wist u dat u vanaf 1 januari 2018 mogelijk verplicht bent om uw jaarverslag elektronisch te deponeren? Standard Business Reporting (SBR) is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, zoals een jaarrekening. Hieronder leest u meer over SBR, wat dit voor u betekent en in hoeverre de SBR Verwerker u bij kan helpen.....


Uw verantwoordelijkheid

In het 'Besluit elektronische deponering handelsregister' is opgenomen dat middelgrote ondernemingen, behoudens enkele vrijstellingen, voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017, de jaarstukken digitaal dienen te deponeren.....

Welke mogelijkheden zijn er?

  • U laat uw accountant het opstellen van de publicatiestukken in SBR voor uw onderneming verzorgen.
  • U maakt de SBR publicatiestukken op met behulp van uw huidige softwarepakket en verstrekt het SBR document vervolgens aan uw accountant
  • Met behulp van de SBR Verwerker en de SBR Viewer stelt u uw publicatiestukken op in SBR formaat. Hierna verstrekt u het genereerde SBR document aan uw accountant.
N.B. bij de deponering van de jaarstukken via SBR is de accountant nodig voor het verstrekken van de controleverklaring en het geven van een digitale handtekening. Dit geldt ook wanneer de onderneming ervoor kiest om zelf zorg te dragen voor de deponering. Hiertoe zal de accountant de SBR publicatiestukken inhoudelijk toetsen op verenigbaarheid met de inrichtingsjaarrekening. Het SBR publicatiestuk met daarbij de SBR controleverklaring zijn alleen samen als één pakket in te dienen bij de Kamer van Koophandel.

FunctionaliteitFunctionality

Het proces

Als u geen mogelijkheid ziet om uw jaarverslag in SBR formaat op te maken, kunt u gebruik maken van de SBR Verwerker. De SBR Verwerker is een gebruikersvriendelijke tool waarmee u onder meer de jaarrekening en het bestuursverslag kunt invoeren. Na het invoeren van de vereiste gegevens draagt de Verwerker zorg voor de omzetting van de ingevoerde data naar een SBR document (*.XBRL).

Op basis van het gecreëerde SBR document genereert u met behulp van de SBR Viewer een leesbare weergave (HTML- of PDF-formaat). Na controle van de inhoud, biedt u het SBR document aan bij uw accountant, die het verwerkingsproces zal voortzetten.

Gebruiksvriendelijk en herkenbaar

De Verwerker presenteert de (complexe) SBR taxonomie als een gebruikersvriendelijk invoerformulier. Hierdoor wordt verwerkingsproces inzichtelijk en herkenbaar. Verder sluit de SBR Verwerker naadloos aan op het door uw accountant gehanteerde werkproces.

De SBR Verwerker biedt u de mogelijkheid om uw financiële gegevens direct op een gecontroleerde wijze in te voeren. Hiertoe zijn diverse controles opgenomen zoals: het aansluiten van de toelichtingen op respectievelijk de balans en de winst- en verliesrekening en het invullen van verplichte velden.

Het proces

Als u geen mogelijkheid ziet om uw jaarverslag in SBR formaat op te maken, kunt u gebruik maken van de SBR Verwerker. De SBR Verwerker is een gebruikersvriendelijke tool waarmee u onder meer de jaarrekening en het bestuursverslag kunt invoeren. Na het invoeren van de vereiste gegevens draagt de Verwerker zorg voor de omzetting van de ingevoerde data naar een SBR document (*.XBRL).

Op basis van het gecreëerde SBR document genereert u met behulp van de SBR Viewer een leesbare weergave (HTML- of PDF-formaat). Na controle van de inhoud, biedt u het SBR document aan bij uw accountant, die het verwerkingsproces zal voortzetten.

Gebruiksvriendelijk en herkenbaar

De Verwerker presenteert de (complexe) SBR taxonomie als een gebruikersvriendelijk invoerformulier. Hierdoor wordt verwerkingsproces inzichtelijk en herkenbaar. Verder sluit de SBR Verwerker naadloos aan op het door uw accountant gehanteerde werkproces.

De SBR Verwerker biedt u de mogelijkheid om uw financiële gegevens direct op een gecontroleerde wijze in te voeren. Hiertoe zijn diverse controles opgenomen zoals: het aansluiten van de toelichtingen op respectievelijk de balans en de winst- en verliesrekening en het invullen van verplichte velden.

Een volledig en valide SBR document helpt uw accountant om efficiënt te werken

HulpmiddelenTools

Hieronder vindt u een opsomming van de hulpmiddelen die in SBR Verwerker zijn geïmplementeerd. Veel van onderstaande punten lijken vanzelfsprekend, maar blijken in de praktijk ‘Unique Selling Points’ te zijn!

RoadmapRoadmap


Plannen voor de toekomstPlans for the future

Op dit moment wordt de SBR Verwerker vooral ingezet als tool waarmee deponeringstukken Middelgroot aangemaakt kunnen worden, die vervolgens worden aangeboden aan de controlerende accountant.

Het is tevens mogelijk om de inrichtingsstukken middels de SBR Verwerker te realiseren. Hierdoor zou het gehele proces electronisch kunnen worden afgehandeld. De verwachting is dat dit de eerstvolgende stap zal zijn.

We streven er eveneens naar om op termijn directe koppelingsmogelijkheden met de SBR Verwerker te realiseren. Deze koppelingen zullen voor zover mogelijk gebaseerd zijn op het RGS (Referentie GrootboekSchema). Voor het ophalen van extra-comptable gegevens zal een externe taxonomie worden ingezet.

Het bovenstaande representeert slechts een subset van de ideëen die er rondom de verwerker leven. Mocht u suggesties hebben? Twijfel niet en meld het ons! Wij staan open voor nieuwe ideëen.

Op dit moment wordt de SBR Verwerker vooral ingezet als tool waarmee deponeringstukken Middelgroot aangemaakt kunnen worden, die vervolgens worden aangeboden aan de controlerende accountant.

Het is tevens mogelijk om de inrichtingsstukken middels de SBR Verwerker te realiseren. Hierdoor zou het gehele proces electronisch kunnen worden afgehandeld. De verwachting is dat dit de eerstvolgende stap zal zijn.

Het bovenstaande representeert slechts een subset van de ideëen die er rondom de verwerker leven. Mocht u suggesties hebben? Twijfel niet en meld het ons! Wij staan open voor nieuwe ideëen.

Bovenstaand is maar een subset van de ideëen die er rondom de verwerker leven. Mocht u nog suggesties hebben, meld deze dan. Wij staan open voor nieuwe ideëen.

De SBR Verwerker biedt u de mogelijkheid om uw financiële gegevens direct op een gecontroleerde wijze in te voeren

BeschikbaarheidAvailability

De SBR Verwerker is onder meer beschikbaar als een webapplicatie en wordt u in een package aangeboden


Heeft u interesse in de SBR Verwerker of ziet u mogelijkheden tot samenwerking?


Dan verzoeken we u contact met ons op te nemen.

Overige softwareSoftware

SBR CommunicatorSBR Communicator

Met de SBR Communicator worden SBR documenten (XBRL) verzonden naar de uitvragende instanties. De SBR Communicator is te koppelen aan alle softwarepakketten.The SBR Communicator will enable you to send SBR documents (XBRL) to the information requesting agencies. That SBR Communicator can be connected to all software packages.

Lees meer  Read more  

De SBR Communicator representeert een generieke applicatie waarmee dergelijke SBR Documenten kunnen worden verzonden naar banken, de KvK, het CBS, het UWV en de Belastingdienst.The SBR Communicator is a generic tool that can send SBR documents to banks, the Chamber of Commerce, the CBS and the tax authorities. It is also possible to send declarations or statements that are created with any other party software.

Meer informatie op www.sbrcommunicator.euMore information on www.sbrcommunicator.eu

SBR ViewerSBR Viewer

Met de SBR Viewer kunt u snel en eenvoudig de inhoud van een SBR document (*.xbrl) raadplegen.With the SBR Viewer one can consult the content of an SBR file (*.xbrl) quick and easy.

Lees meer  Read more  

Met de SBR Viewer kunt u snel en eenvoudig de inhoud van een SBR document (*.xbrl) raadplegen. Door de overzichtelijke manier van presenteren is er geen specifieke kennis van de complexe SBR-taxonomie vereist. Deze weergave is consistent en geeft een getrouw en herkenbaar beeld van uw rapportages. De SBR Viewer maakt het tevens mogelijk om de gegenereerde weergave op te slaan in HTML- of PDF-formaat.

Meer informatie op www.viewer.euMore information on www.sbrviewer.eu

SBR AssuranceSBR Assurance

Digitale ondertekening met persoonsgebonden beroepscertificaat.Digital signature with personal professional certificate.

Lees meer  Read more  

SBR Assurance biedt accountants de mogelijkheid om digitaal aangeleverde publicatiestukken of kredietrapportages (SBR) te voorzien van een digitale beoordelings- of controleverklaring.SBR Assurance provides accountants the ability to accompany digitally supplied publication documents or credit reports (SBR) with a digital assessment or audit report.

SBR WebservicesSBR Webservices

Accept levert tevens diverse webservices rondom SBR. Softwareleveranciers kunnen de door Accept ontwikkelde webservices vrijwel direct en op eenvoudige wijze in hun softwarepakket(ten) implementeren.Accept provides various SBR web services. Software vendors can implement these services fast en easy into their own software.

Lees meer  Read mode  

Onze SBR webservices functioneren onafhankelijk van elkaar en zijn onder meer in staat tot het genereren, presenteren, valideren en communiceren van SBR documenten (XBRL bestanden).Accept provides various SBR web services. These SBR Web services operate independently and are able to generate, present, validate and communicate SBR documents (XBRL).

SBR CommunicatorSBR Communicator

Met de SBR Communicator worden SBR documenten (XBRL) verzonden naar de uitvragende instanties. De SBR Communicator is te koppelen aan alle softwarepakketten.The SBR Communicator will enable you to send SBR documents (XBRL) to the information requesting agencies. That SBR Communicator can be connected to all software packages.

Lees meer  Read more  

De SBR Communicator representeert een generieke applicatie waarmee dergelijke SBR Documenten kunnen worden verzonden naar banken, de KvK, het CBS, het UWV en de Belastingdienst.The SBR Communicator is a generic tool that can send SBR documents to banks, the Chamber of Commerce, the CBS and the tax authorities. It is also possible to send declarations or statements that are created with any other party software.

Meer informatie op www.sbrcommunicator.euMore information on www.sbrcommunicator.eu

SBR ViewerSBR Viewer

Met de SBR Viewer kunt u snel en eenvoudig de inhoud van een SBR document (*.xbrl) raadplegen.With the SBR Viewer one can consult the content of an SBR file (*.xbrl) quick and easy.

Lees meer  Read more  

Met de SBR Viewer kunt u snel en eenvoudig de inhoud van een SBR document (*.xbrl) raadplegen. Door de overzichtelijke manier van presenteren is er geen specifieke kennis van de complexe SBR-taxonomie vereist. Deze weergave is consistent en geeft een getrouw en herkenbaar beeld van uw rapportages. De SBR Viewer maakt het tevens mogelijk om de gegeneerde weergave op te slaan in HTML- of PDF-formaat.

Meer informatie op www.viewer.euMore information on www.sbrviewer.eu

SBR AssuranceSBR Assurance

Digitale ondertekening met persoonsgebonden beroepscertificaat.Digital signature with personal professional certificate.

Lees meer  Read more  

SBR Assurance biedt accountants de mogelijkheid om digitaal aangeleverde publicatiestukken of kredietrapportages (SBR) te voorzien van een digitale beoordelings- of controleverklaring.SBR Assurance provides accountants the ability to accompany digitally supplied publication documents or credit reports (SBR) with a digital assessment or audit report.

SBR WebservicesSBR Webservices

Accept levert tevens diverse webservices rondom SBR. Softwareleveranciers kunnen de door Accept ontwikkelde webservices vrijwel direct en op eenvoudige wijze in hun softwarepakket(ten) implementeren.Accept provides various SBR web services. Software vendors can implement these services fast en easy into their own software.

Lees meer  Read mode  

Onze SBR webservices functioneren onafhankelijk van elkaar en zijn onder meer in staat tot het genereren, presenteren, valideren en communiceren van SBR documenten (XBRL bestanden).Accept provides various SBR web services. These SBR Web services operate independently and are able to generate, present, validate and communicate SBR documents (XBRL).

Om Standard Business Reporting tot een succes te maken is nauwe samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties en marktpartijen essentieel.To make Standard Business Reporting a succes close collaboration between the miscellaneous involved organisations and important market players is essential.

ContactContact

Heeft u interesse in de SBR Verwerker of wilt u deze aanschaffen of ziet u mogelijkheden tot samenwerking?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply